Accountancy

Een ondernemer ziet zich jaarlijks gesteld voor de verplichting een jaarrekening op te stellen voor verschillende instanties. De fiscus, de bank, de Kamer van Koophandel, de overheid, allemaal willen ze weten wat de ondernemer heeft gepresteerd in een bepaald jaar. Voor betrouwbare en deskundige samenstelling van uw jaarrekening bent u bij ons aan het goede adres.
Verder verstrekken wij verklaringen omtrent het verzekerd belang, verzorgen wij de jaarlijkse deponering bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken en geven wij adviezen omtrent de meest uiteenlopende zaken rond uw onderneming.

Fiscaliteiten

Ieder jaar weer dient de ondernemer zijn aangifte vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting in te dienen. Niet zelden blijkt dat voor velen een bijna onmogelijke opgave. Wij verzorgen uw aangifte op zorgvuldige en deskundige wijze, zodat u uw tijd kunt gebruiken voor datgene waarin u goed bent.

Het gebeurt wel eens dat de fiscus bij u wil controleren of u uw fiscale zaakjes goed op een rijtje hebt staan. Wat mag een controlerend ambtenaar van u vragen, welke informatie dient u hem te verstrekken. Op deze en andere vragen weten wij het antwoord. Wij zorgen voor een goede begeleiding van een belastingcontrole.
En als het voorkomt dat u ten onrechte een fiscale arm wordt uitgedraaid, staan wij u terzijde in de fiscale procedure met een netwerk van deskundigheid op elk fiscaal terrein.

U wilt natuurlijk wel belasting betalen, maar niet te veel. Wij bieden deskundig advies op alle fiscale deelgebieden.

Loonadministratie

Een belangrijk en tegelijk zeer complex onderdeel van de administratie betreft de loonadministratie. Naast de keurig verzorgde loonstrookjes verzorgen wij de aangifte van loonheffing, af- en aanmeldingen bij ziekte, beoordeling van de nota's van de bedrijfsvereniging en eerstedagsmeldingen. Daarnaast verzorgen wij de nodige overzichten ten behoeve van een goede integratie van de loonadministratie in de financiŽle administratie.

Het komt natuurlijk wel eens voor dat er vanwege dringende redenen of verstoorde verhoudingen afscheid moet worden genomen van werknemers. Wij verlenen ondersteuning bij de noodzakelijke ontslagprocedure.

FinanciŽle administratie

Sommige ondernemers hebben een hekel aan administraties, anderen hebben er gewoon de tijd niet voor of missen de daarvoor benodigde kennis. In elk geval kunt u bij ons terecht voor een nauwkeurige en deskundige verwerking van uw financiŽle gegevens. Wij verzorgen dan tevens uw periodieke aangifte omzetbelasting en andere noodzakelijke aangiften.

Bedrijfseconomische advisering

Wij fungeren als sparring partner voor u en uw medewerkers. Advisering op hoog niveau tegen een redelijke prijs. Op velerlei terreinen zijn wij actief, zoals assistentie en begeleiding bij investeringsbeslissingen, financieringsaanvragen, tussentijdse managementrapportages, kostprijsbeoordelingen, ondersteuning bij onderhandelingen op het gebied van fusies, overnames en vele andere zaken, waarvoor u deskundige ondersteuning zoekt.

Startersbegeleiding

Bij de begeleiding bij het opstarten van de onderneming kunnen de volgende punten aan de orde komen:
  • Ondernemersplan: samen met de ondernemer wordt het ondernemersplan besproken, opgesteld en indien nodig, meerdere keren besproken en weer aangepast
  • Financieringsaanvraag: op basis van het ondernemersplan wordt de financieringsaanvraag opgesteld en ingediend en toegelicht bij de financier
  • Aanmeldingen: praktisch iedere ondernemer dient zich aan te melden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, belastingdienst, brancheorganisatie. Ook dient te worden gedacht aan het afsluiten van verzekeringen en het aanvragen van de benodigde vergunningen.
  • Ondernemingsvorm: tezamen met de starter wordt bepaald welke ondernemingsvorm in de specifieke situatie gewenst is.
Nieuwsbrief
Bekijk online onze nieuwsbrief. U kunt ook in het archief zoeken naar onderwerpen die wij al hebben gepubliceerd. Houdt rekening met het voortschrijdend inzicht en veranderende wetgeving. Voor vragen en/of opmerkingen, e-mail ons.
Contact
Kornputsingel 48
8331 JV  Steenwijk
Tel: 0521 - 512493
Fax: 0521 - 516576
Alg. e-mailadres: info@doornbosaccountants.nl

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Home |